Slovensko

SlovenskoSlovensko leží v strednej Európe.

Je typickou vnútrozemskou krajinou. Susedí s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom.

Slovenská republika je z geografického hľadiska členitou krajinou. Reliéf tvoria nížiny i vysoké horské štíty, z ktorých najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje Gerlachovský štít, a to 2.655 metrov nad morom.
Na rozlohe 49.500 kilometrov štvorcových žije 5,2 mil. obyvateľov.


Detailné informácie o Slovensku sa dozviete na http://www.slovakia.org/

 

Slovensko v Európe 

Slovensko v Európe